«МҲХС АСОСЛАРИ»
бепул онлайн–курси
халқаро сертификатлар сари биринчи қадам
ўқишни истайман
1
Бепул онлайн машғулотларида иштирок этинг
Малакали мутахассислардан МҲХС бўйича 29 та онлайн машғулотлар.
2
ИККИТА МОДУЛДАН ЎТИНГ ВА ИМТИҲОН ТОПШИРИНГ
33 та мавзу – видео-ёзувлар, тақдимотлар, тестлар. Барчаси – оддий тилда, расмлар, жадваллар, схемалар билан
3
ХАЛҚАРО СЕРТИФИКАТГА ЭРИШИШ  ЙЎЛИДА КЕЙИНГИ ҚАДАМНИ ҚЎЙИНГ
МҲХС асосларини билсангиз, Сизга малакангизни тасдиқловчи DipIFR ва бошқа хужжатларни олиш учун имтиҳонларга тайёрланиш осон бўлади                                
НИМА УЧУН МҲХСни БИЛИШ МУҲИМ?

Ўзбекистонда ҳам, чет элда ҳам молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини билмасдан туриб, муваффақиятли молиячи сифатида ўсишга эришиб бўлмайди. Аксарият мамлакатларнинг ўрта ва йирик бизнеси молиявий ҳисоботнинг ягона тили сифатида МҲХСни қўллайди. Нуфузли лавозимда ишлаш ва юқори маош олишни истасангиз, МҲХСни ўрганинг ва буни халқаро сертификатлар билан тасдиқланг.

«МҲХС АСОСЛАРИ»
бепул онлайн–курси

Унинг ўзи нима?

Молиявий ҳисоб ва МҲХСлардаги асосий жихатлари  ҳақида бошланғич онлайн-курс. Тақдимотлар, тестлар, видео-дарслар ва вебинарлардан ташкил топган.

У кимлар учун?

 • талабалар, магистрантлар, ўқитувчилар; 
 • ҳисобчилар, молиячилар, иқтисодчилар;
 • давлат хизматчилари 

Ўқиш қандай ўтказилади?

 • вебинарларни кўрасиз,   тақдимотлар.
 • тестларни топширасиз - 90% дан кам эмас, кейинги дарсга ўтасиз
 • имтиҳондан ўтасиз ва сертификат оласизКурсдан ўтдингизми, МҲХСни биласиз
ҚУЙИДАГИЛАРНИ ЎРГАНАСИЗ:
 • тушуниб оласиз
  МҲХС бўйича тузилган молиявий ҳисоботнинг мақсадлари, таркиби ва мазмунини 
 • қўллай оласиз 
  эътироф этиш ва баҳолаш, ҳар қандай активлар, мажбуриятлар, даромад ва харажатларни таснифлаш тамойилларини 
 • МҲХСнинг асосий тушунчаларини эркин қўллайсиз
  асосий воситалар, тушум, қадрсизланиш, заҳиралар ва ҳ.к.
 • ҳисоботларни тузасиз  
  молиявий натижалар, хусусий капиталдаги ўзгаришлар, молиявий ҳолат ва маблағларининг ҳаракат тўғрисида оқим 
МҲХСни биласизми, кўпроқ даромад топасиз!
Курс дастури
 1. Молиявий ахборотнинг моҳияти ва мақсади
 2. Молиявий ахборотнинг сифатий тавсифлари
 3. Профессионал ахлоқ
 4. Иккиёқлама ёзув ва ҳисоб тизимларини қўллаш. Транзакциялар (хўжалик жараёнлари) ва ҳодисаларни қайд этиш
 5. Ҳисобланмалар ва олдиндан тўловлар
 6. Пул оқимларини дисконтлаш. Келгуси ва жорий қиймат
 7. Ҳаққоний қиймат
 8. Хатоларни тузатиш ва  ҳисоблаб чиқилган баҳолардаги ўзгаришлар
 9. Ҳисобот давридан кейинги ҳодисалар
 10. Активлар
 11. Қисқа муддатли активлар. Пул маблағлари. Дебиторлик қарзлари
 12. Товар-моддий заҳиралар
 13. Айланмадан ташқари моддий активларни харид қилиш ва уларнинг эскириши
 14. Айланмадан ташқари моддий активларни қайта баҳолаш ва ҳисобдан чиқариш
 15. Активларнинг қадрсизланиши
 16. Айланмадан ташқари номоддий активлар ва уларнинг эскириши
 17. Мажбуриятлар
 18. Баҳоланган мажбуриятлар, шартли мажбуриятлар ва шартли активлар
 19. Тушум ҳисоби
 20. Ижара ҳисоби
 21. Молиявий инструментлар (воситалар)
 22. Капитал таркиби
 23. Фойда солиғи ҳисоби
 24. Валюта алмаштириш курслари ўзгаришининг оқибатлари
 1. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот
 2. Хусусий капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисобот
 3. Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот
 4. Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот
 5. Молиявий ҳисоботни ёритиш. Ҳисоб сиёсатининг шаклланиши
 6. Шўъба корхоналар. Уюшмалашган компаниялар
 7. Молиявий ҳисоботни талқин қилиш
 8. Молиявий ҳисобот таҳлилининг муҳимлиги ва мақсади
 9. Коэффициентлар. Молиявий ҳисобот таҳлили
КИМ ОЛИБ БОРАДИ
Шохиста Якубова

ACCA DipIFR (рус), CAP/CIPA 


Барча машғулотларни ўтинг
ва муваффақиятли молиячи сифатида ўсишга эришинг
Ёрдам